Најновије вести: 
Скриптарница
Скриптар

Иванка Велемиров

Контакт:
0230/439-250 Локал 16

Радно време скриптарнице:
Радним даном од 08.00 до 15.00 часова
Суботом од 09.00 до 14.00

Ценовник литературе и услуга
Захтев за издавање уверења о положеним испитима
Захтев за промену изборног предмета
Захтев за продужење рока за завршетак студија
Захтев за замрзавање године
Захтев за реактивирање статуса студента
Захтев за издавање копије индекса
Захтев за издавање копије дипломе
Захтев за издавање наставног плана и програма
Захтев за заказивање одбране завршног рада
Захтев за одобрење теме завршног рада
Извештај ментора о завршном раду
Картон о обављеним консултацијама за израду завршног рада
Молба за одобрење теме специјалистичког рада
Извештај ментора о специјалистичком раду
Картон о обављеним консултацијама за израду специјалистичког рада
Захтев за заказивање одбране специјалистичког рада
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>