Најновије вести: 
Пројекти
УТИЦАЈ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА НА ФОРМИРАЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ПРВО САОПСТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА О ТОЛЕРАНЦИЈИ
ДРУГО САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ТРЕЋЕ САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ЧЕТВРТО САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ЕКСПЛОРАЦИЈА АДАПТАЦИЈЕ СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ НА КРИЗНУ СИТУАЦИЈУ ИЗАЗВАНУ ПАНДЕМИЈОМ COVID-19

ОПИС ПРОЈЕКТА
Изложба одабраних радова деце предшколског узраста насталих од 15. до 30. априла 2020. године
Видео презентација одабраних цртежа деце предшколског узраста
Eksploracija adaptacije studenata VŠSSOV u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom COVID-19
УТИЦАЈ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА НА ФОРМИРАЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ
ИДЕНТИФИКОВАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ДАРОВИТОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Кратак приказ делова монографије
Саопштење за медије
"ПРЕПОЗНАВАЊЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА КАО ОСНОВА ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ" - ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 20.06.2017.-12.06.2018.ГОДИНЕ.

RECOGNIZING VIOLENT BEHAVIOUR AS THE BASIS OF PRIMARY PREVENTION OF VIOLENCE AT PRESCHOOL AGE
ОПИС ПРОЈЕКТА
МОНОГРАФИЈА-ПРЕПОЗНАВАЊЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА КАО ОСНОВА ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Извештај о реализованом пројекту
"ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ И РЕСУРСИ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У СУОЧАВАЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА РИЗИЧНИМ УТИЦАЈИМА ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА НА ДЕЧЈИ ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ"- ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 22.06.2018.-20.06.2019.ГОДИНЕ.

Oпис пројекта
Промоција пројекта у Институту за модерно образовање и блогу
Објављене монографије
Презентација и промоција пројекта -17. април 2019
„ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСИЉУ У ЦИЉУ ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ“

ОПИС ПРОЈЕКТА
МОНОГРАФИЈА-Интердисциплинарни приступ насиљу
"ОД АРХАИЧНИХ ОБРЕДНИХ ПОВОРКИ ДО САВРЕМЕНИХ КАРНЕВАЛА (У БАНАТУ)" - ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 01.06-27.12.2017. ГОДИНЕ

FROM ARCHAIC RITUAL PROCESSIONS TO MODERN CARNIVALS (IN THE BANAT REGION)
ОПИС ПРОЈЕКТА
РАДИОНИЦА МАСКЕ И МАСКИРАЊЕ – АРХАИЧНЕ ОБРЕДНЕ МАСКЕ ВИЂЕНЕ ОЧИМА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА
"МАСКЕ И МАСКИРАЊЕ" ПРИЛОГ ИЗ МЕДИЈА
Радионица о маскама и маскирању у вртићу "Бамби" - прилог ТВ РУБИН
Округли сто "Од архаичних обрдних поворки до савремених карневала (у Банату) - Прилог 2 ТВ Рубин
Округли сто у организацији ВШССОВ у Кикинди
Округли сто "Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у Банату)" - Прилог ТВ Рубин
Извештај о реализованим теренским истраживањима
Report on Field Researches
Део дигитализоване грађе са теренског истраживања
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>