Најновије вести: 
Одлуке Савета ВШССОВ
Интерни конкурс за избор директора
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 27.01.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 30.03.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 13.04.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 12.06.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 23.06.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 10.07.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 14.09.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 03.11.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 15.12.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 13.03.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 17.04.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 29.05.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 07.06.2018-08.06.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 15.06.2018.-18.06.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 09.07.2018.-11.07.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 07.09.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 10.10.2018.-12.10.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 20.11.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 10.12.2018.-11.12.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 26.01.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 31.01.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 14.02.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 03.04.2019
Записник са седнице Савета одржане 01.10.2019
Записник са седнице Савета одржане 03.10.2019.-07.10.2019
Записник са седнице Савета одржане 07.10.2019.- 09.10.2019
Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга
Одлука о смањењу цене школарине за запослене у ПУ Драгољуб Удицки у Кикинди
Одлука о именовању др Ангеле Месарош Живков за вршиоца дужности директора ВШССОВ у Кикинди
Одлука о расписивању интерног конкурса са условима за избор директора ВШССОВ
Одлука о именовању др Ангеле Месарош Живков за директора ВШССОВ у Кикинди
План рада Савета 2017-2018
План рада Савета 2018-2019
План рада Савета 2019-2020
План рада Савета 2020-2021
Извештај о раду Савета 2016-2017
Извештај о раду Савета 2017-2018
Извештај о раду Савета 2018-2019
Извештај о раду Савета 2019-2020
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>