Најновије вести: 

Одбрана завршних радова

Завршни испит је завршна провера знања студента, након које студент стиче право на стручно звање предвиђено студијским програмом и Статутом ВШССОВ у Кикинди.

Завршни испит се састоји од самосталне израде писменог рада и његове усмене одбране. Одбрана рада је јавна и полаже се пред Комисијом.

Термини за одбрану завршног рада су: фебруар, мај, јули, септембар, октобар и децембар.

Преузми документа:


Правилник о завршном испиту на основним струковним студијама
Пријава теме завршног рада
Захтев за заказивање одбране завршног рада
Изглед корица и првог листа завршног рада
Изглед другог листа завршног рада
Извештај ментора о завршном раду
Апстракт
Картон консултација
УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИМЕРАК ЗАВРШНОГ РАДА
Студент предаје Одсеку за студентска питања: 1. Четири примерка тврдо коричена рада 2. Рад на CD-у 3. Индекс 4. Испитна пријава-купује се у скриптарници 5. Потврда из библиотеке да студент не дугује књиге 6. Захтев за заказивање одбране завршног рада-попуњен и потписан од стране ментора 7. Образац са обавњеним консултацијама-попуњен и потписан од стране ментора 8. Извештај ментора о завршном раду-попуњен 9. Потврда о извршеној уплати трошкова одбране завршног рада према ценовнику Школе. Студент наведену документацију и радове предаје Одсеку за студентска питања најкасније двадесет дана пре термина предвиђеног за одбрану завршног рада.

 

Термини за одбрану специјалистичког рада : по договору када се за то стекну услови.

Преузми документа:


Правилник о завршном испиту на специјалистичким струковним студијама
Молба за одобравање теме специјалистичког рада
Захтев за заказивање термина одбране специјалистичког рада
Образац за оверу одсека и комисије за одбрану специјалистичког рада
Изглед прве стране специјалистичког рада
Извештај ментора о специјалистичком раду
Картон консултација
Апстракт
УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИМЕРАК ЗАВРШНОГ РАДА
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>