Најновије вести: 
Методички дани и издавачка делатност
Upitnik za evaluaciju Međunarodne konferencije Metodički dani 2015
Evaluation of the International conference Methodical Days 2015
Упутство за припрему рукописа за Методичке дане
Instruction for submitting a paper for Methodical Days
Акредитација скупа под називом Компетенције васпитача за друштво знања од стране ЗУОВ-а
Методички дани
Извештаји са Методичких дана/Reports from the past Methodical days

Извештај са интердисциплинарног стручног скупа Методички дани 2011
Извештај са Интердициплинарне конференције Методички дани 2012
Извештај са Међународне конференције Методички дани 2013
Report from the International Scientific Conference Methodical days 2013
Резултати евалуације друге Међународне конференције Компетенције васпитача за друштво знања одржане 25. маја 2013. године
Извештај са Међународне научностручне конференције Методички дани 2014
Извештај са четврте међународне научностручне конференције методички дани 2015
Report on the fourth International Scientific Conference Methodical days 2015
КЊИГА РЕЗИМЕА И ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК - Book of Abstracts and the Proceedings Book

Књига резимеа 2012.-Компетенције васпитача за друштво знања
Књига резимеа 2013.-Компетенције васпитача за друштво знања
Књига резимеа 2014.-Компетенције васпитача за друштво знања
Књига резимеа 2015.-Компетенције васпитача за друштво знања
Тематски зборник-Научно-стручна конференција Методички дани 2012
Тематски зборник-Научно-стручна конференција Методички дани 2013
Тематски зборник-Научно-стручна конференција Методички дани 2014
Тематски зборник-Научно-стручна конференција Методички дани 2015
ЗБОРНИК РАДОВА ВШССОВ У КИКИНДИ - Academic Journal of Preschool Teachers' Training College in Kikinda

НОВА КОНЦЕПЦИЈА ЗБОРНИКА -ФОТО ГАЛЕРИЈА
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ - ЗБОРНИК РАДОВА
Зборник радова бр.1 - 2011
Зборник радова бр.2 - 2011
Зборник радова бр.1-2012
Зборник радова бр.2-2012
Зборник радова бр.1-2013
Зборник радова бр. 2-2013
Зборник радова бр. 1-2014
Зборник радова бр. 2-2014
Зборник радова бр. 1-2015
Зборник радова бр. 2-2015
Зборник радова бр. 1-2016
Зборник радова бр. 2-2016
Зборник радова бр. 1-2017
ВИДЕО ЗАПИСИ СА МЕТОДИЧКИХ ДАНА - Methodical Days videos

МЕТОДИЧКИ ДАНИ-25. мај 2012.
МЕТОДИЧКИ ДАНИ- 25.мај 2013.
МЕТОДИЧКИ ДАНИ - 25. октобар 2014.
Према категоризацији домаћих научних часописа за друштвено-хуманистичке науке од 2012.до 2016. године – област: психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање, Зборник ВШССОВ је у категорији М53. Кетегоризације часописа могу се преузети са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја КЛИКОМ НА НАСЛОВЕ ИСПОД

Категоризација Зборника радова 2012 ВШССОВ у Кикинди
Категоризација Зборника радова 2013 ВШССОВ у Кикинди
Категоризација Зборника радова 2014 ВШССОВ у Кикиди
Категоризација Зборника радова 2015. ВШССОВ у Кикинди
Категоризација Зборника радова 2016. ВШССОВ у Кикинди
Друге активности установе - Other activities

Издања ВШССОВ у Кикинди
Издавачка делатност
Стручни скупови 2014
Акредитовани програми сталног стручног усавршавања
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>