Најновије вести: 

Центар за континуирану едукацију васпитача

Школа организује Центар за континуирану едукацију васпитача, као форму образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма за које је добила дозволу за рад, у складу са Законом.

Центром руководи директор школе.

Центар има Одбор Центра, Едукационе тимове и Ваннаставни стручни тим.

Школа преко Центра за континуирану едукацију васпитача обавља стручно усавршавање и образовање дипломираних васпитача и васпитача струковних студија.

Усавршавање и образовање кроз Центар за континуирану едукацију васпитача не сматра се студијама у смислу закона.

По завршетку програма стручног усавршавања у Центру за континуирану едукацију васпитача, школа полазнику издаје посебну потврду.

Основне делатности Центра су:
  • развој система континуиране едукације васпитача
  • организовање стручно-научних скупова у циљу континуираног образовања и усавршавања васпитача
  • успостављање интердисциплинарне, научне и стручне сарадње са одговарајућим институцијама у земљи и иностранству
  • учествовање у међународним пројектима из области предшколског образовања и васпитања
  • друге едукационе активности везане за развој предшколског, основног и средњег образовања и васпитања
  • издавање уверења (sertificata) полазницима и едукационим тимовима

Ближе одредбе о раду Центра регулишу се Правилником о раду.

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>