Најновије вести: 
Контакт
Адреса школе:

Светосавска 57
23300 Кикинда

ПИБ: 100579852
Матични број: 08167796
Шифра делатности: 8542
Тekući račun: 840-657666-13

www.vaspitacka.edu.rs

Телефони/факс

Директор школе:
0230/ 437-498


Секретаријат:
0230/ 439-250


Одсек за студентска питања:
0230/422-423

Факс
0230/422-423


e-mail:
vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>