Најновије вести: 

Извештај о самовредновању високошколске установе
Чланови Комисије за самовредновање
Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета
Извештај Комисије за самовредновање за 2012-13. годину
Извештај о раду Комисије за самовредновање за 2013-2014. годину
Извештај Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада за школску 2017-2018 годину
План рада Комисије за самовредновање за школску 2014-2015. годину
План рада Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада за школску 2017-2018 годину
Акциони план и стратегија
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА РАДА
РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА
Извештај са састанка Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада od 07.09.2017 године
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>