Најновије вести: 

Информације о предметима
Социологија

Уџбеник
Српски језик са културом говора

Испитна питања и литература
Народна књижевност

Информације о предмету
Култура говора

Испитна питања
Дечја антропологија

Испитна питања
Силабус
Методика упознавања околине

Упутство
Књижевност за децу

Основно упутство
Методика развоја говора

Упутство за реализацију наставе путем интернета
Задатак за студенте - друга недеља
Предавање - друга недеља
Додатни материјал - трећа недеља
Задатак за студенте - трећа недеља
Предавање - трећа недеља
Вежба број 1 - четврта недеља
Вежба број 2 - четврта недеља
Предавање - четврта недеља
Задатак за студенте - пета недеља
Материјал за вежбу - шеста недеља
Предавање - шеста недеља
Материјал за вежбу - седма недеља
Предавање - седма недеља
Материјал за вежбу - осма недеља
Предавање - осма недеља
Материјал за вежбу - девета недеља
Предавање - девета недеља
Материјал за вежбу - десета недеља
Предавање - десета недеља
Специјална педагогија

Информације о предмету Специјална педагогија
Педагошка психологија

Основна упутства
Повреда деце и ургентна стања

AKUTNA TRAUMA KOD DECE
Dete i nezgode prezentacija
PRVA POMOĆ
Комуникативне способности савременог васпитача

Основно упутство
Методика васпитно-образовног рада

Испитна питања
Истраживања у предшколском образовању и васпитању

Упутство за реализацију интернет наставе
Предавање 17.03.2020
Предавање 24.03.2020
Предавање 31.03.2020
Предавање 07.04.2020
Предавање 14.04.2020
Предавање 21.04.2020
Предавање 28.04.2020
Предавање 05.05.2020
ОРИЈЕНТАЦИОНА ИСПИТНА ПИТАЊА
Интернет за васпитаче

Упутство за студенте
Рачунарство у васпитно образовном раду

Упутство за студенте
Академско писање

Основно упутство
Академско писање ON LINE настава
Упутство за израду семинарског рада
Академско писање 08.04.2020
Академско писање 15.04.2020
Академско писање (APA 6)
Историја игре

Упутство за студенте
Игра у XX веку
Игра у Србији XX век
Игра и теорија игре
Традиционална игра
Традиционалне дечје игре
Игра као извођачки принип
Обредне поворке-презентације студената
Колоквијум из Историје игре
Резултати колоквијума
Анализа Колоквијума
Историја игре консултације
Историја игре консултације
Менаџмент у предшколском образовању и васпитању

Упутство за студенте
Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста

Педијатријска рехабилитација
Физикална медицина и рехабилитација
Основи кинезитерапије
Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста
Деформитет кичменог стуба
Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста - ТАМО ТЕРАПИЈА
Општа педагогија

Упутство за студенте
Информација за писмени испит из Опште педагогије АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК
Предшколска педагогија

Испитна питања
Упутство за студенте
Истраживачки задатак за студенте за портфолио
Задатак број 1 - Готов модел
Задатак број 1 - Предшколска педагогија
Задатак број 1 - Табела за попуњавање
Упутство за израду Портфолија
Задатак број 2
Извод из приручника КУЛТУРА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА КОНФЛИКТА
Задатак број 3 - Развијање самосталности код деце
Извод из приручника за реализацију теме Развијање самосталности код деце
Обавештење за студенте прве године
Информација за писмени испит из Предшколске педагогије АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК
Методика традиционалне игре

Обавештење за студенте
Методика традиционалне игре
Одређење термина плес и игра и њихова улога у васпитању детета
Методика учења традиционалних плесова
Дидактички принципи
Питања методика традиционалне игре
Психофизичке особине деце предшколског узраста
Музички развој деце предшколског узраста 1. година живота
Музички развој деце предшколског узраста од 2. до 7. године живота
Креативна драма

Упутство
Игра и искуство
Креативна драма I
Креативна драма II
Примењено позориште - први део
Примењено позориште - други део
Водич кроз креативни драмски програм - први део
Водич кроз креативни драмски процес - други део
Импро театар - први део
Припрема за колоквијум
Креативна драма колоквијум
Анализа Колоквијума креативна драма
Креативна драма колоквијум резултати
Ментална хигијене

Ментална хигијена
Психологија менталног здравља
Асертивност
Афективно везивање
Програми подстицаја развоја детета
Акцидентне кризе у раном детињству
Адолесценција
Кризе у адолесценцији
Кризе
Превладавање
Траума
Животни догађаји и ментално здравље
Функционална породица
Особине личности - животни стилови
Односи тела и духа
Психолошка превенција
Професионалне вештине

Упутство
Истраживачки задаци из предмета Професионалне вештине
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ 2020
ПРЕДИСПИТНИ БОДОВИ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ
Методичке активности из развијања почетних математичких појмова

Упутство
ЗБИРКА ИГАРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
Термини за активности - 30.05
ПРЕДИСПИТНИ БОДОВИ
Методика ликовног васпитања

Упутство за студенте за март и испитна питања
Упутство за студенте за април
Методичка пракса - уџбеник С. Филиповић
Визуелне уметности за младе - Хаџи Јованчић Н
Уметност у општем образовању - Невена Хаџи Јованчић
Феномен дечијег цртежа - Богомил Карлаварис
ЗНАЧАЈ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА
ДРУШТВЕНЕ, ЕСТЕТСКЕ И ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА
ИСТОРИЈА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА
МЕТОДИКА ЛИКОВНОГА КАО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ КАО НАСТАВНА ДИСЦИПЛИНА
ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ - ЗЛАТНО ДОБА ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА Сања Филиповић
ДОПРИНОС ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА ПОЈЕДИНИМ АСПЕКТИМА РАЗВОЈА ДЕЧЈЕ ЛИЧНОСТИ
ТЕМЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА
СТАДИЈУМИ РАЗВОЈА ЛИКОВНОГ ИЗРАЖАВАЊА (ШКРАБАЊЕ)
ПРЕШЕМАТСКИ СТАДИЈУМ
СТАДИЈУМ ШЕМЕ
Упутство и задаци за студенте за МАЈ
Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу

Информације о предмету Припрема деце са сметњама у развоју
Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ
ДНЕВНИК ВЕЖБИ
СЕМИНАРСКИ РАД - УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ
Традиционално певање

Обавештење за студенте
Наставни материјал - Традиционално певање
Праћење развоја и планирање ВОР-а за децу са сметњама у развоју

Информације о предмету
Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског узраста

Основно упутство
Методичке активности из музичког васпитања и образовања

Основно упутство за ON LINE наставу
Радионица за игру

Обавештење
Управљање односима и партнерство у вртићу

Задатак за студенте
Здравствена нега деце

Организација здравствене неге
Специфичности здравствене неге
Анатомске и функционалне карактеристике НН рођеног на време
Природна исхрана
Новорођеначка жутица
Болесно НН
Раст и развој
Календар вакцинације
Болести крви и нега оболеле деце
Нега болесника са КВС болестима
Болести бубрега инега бубрежних болесника
Болести ГИТ и нега оболеле деце
Болести респираторних органа и нега оболеле деце
Здравствена нега оболелих од дијабетеса мелитуса
Паразитне и заразне болести
Шта је емоционална интелигенција и зашто
Улога васпитача и породице заједно
Улога васпитача у раду са децом са малигним болестима
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 05.09.2020
Aктивност студената ВШССОВ
ПРЕУЗМИ ДО... детаљније>>>